herb Miasta i Gminy Margonin

    Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych wynajęcia, wydzierżawienia oraz użyczenia.

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 18 czerwca 2018r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia oraz użyczenia.


    Zobacz także