herb Miasta i Gminy Margonin

  Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, celem ich oszacowania przez komisję oraz sporządzenia z tej czynności stosownego protokołu.

  Wnioski dostępne będą od dnia 18 czerwca 2018r. w tut. Urzędzie - biuro nr 14 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. Telefon do kontaktu 67 3541 347.

  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej towarowej produkcji zwierzęcej.

  W przypadku szacowania szkód w uprawach na terenie innej gminy należy dostarczyć oryginał sporządzonego protokołu.

  Wnioski należy składać do dnia 13 lipca 2018 r.


  Zobacz także