herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 28 maja 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz działki gruntu w Margoninie przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej – działka nr 830/5.


    Zobacz także