herb Miasta i Gminy Margonin

    Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Margonin odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 226 o pow. 889 m2, położonej w miejscowości Studźce (obręb Studźce-Adolfowo), dla której w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem PO1B/00025225/4.

    Przyczyna odwołania przetargu: z treści art. 38 ust. 2 wynika, że ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Dnia 11 kwietnia 2018 r. ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości wraz z ogłoszeniem na zbycie działki nr 231 w Studźcach wysłano do opublikowania. Z niewyjaśnionych przyczyn, ogłoszenie o przetargu na zbycie działki 226 system nie przekierował do publikacji. Wobec czego nie zostały dochowane wszystkie warunki w zakresie sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o przetargu.


    Zobacz także