herb powiatu chodzieskiego

    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży informuje, że od 11 kwietnia 2018 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o udział w Programie usuwania azbestu w roku 2018 r. Program współfinansowany jest przez gminy: wiejską Chodzież, wiejską Budzyń, miejsko-wiejską Margonin i miejsko-wiejską Szamocin.

    Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające nieruchomości położone na terenie gmin: wiejskiej Chodzież, wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez gminę.

    Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w urzędach gmin lub Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 14a (budynek C Starostwa).

    Szczegółowe informacje w BIP: http://www.bip.margonin.pl/285,ogloszenia?tresc=1814


    Zobacz także