Odbiór odpadów wielkogabarytowych

    Dnia 14 października 2017 roku (sobota) odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odpadów przeprowadzi firma LS Plus, nastąpi w formie jednorazowego przejazdu samochodów transportowych. Odpady zbierać będą 4zespoły, dlatego prosimy aby zostały wyłożone przed posesje do godziny 7:00.

    Przypominamy, że do „gratowozu” możemy oddać odpady jak: ubrania i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony – do 4sztuk, przeterminowane leki.

    Warunkiem odbioru odpadów AGD RTV jest to, że muszą być one kompletne. Gratowóz nie będzie odbierał odpadów: jak zderzaki, tapicerki, szyby samochodowe itp., rolniczych (folii, worków itp.), papy oraz eternitu. Przypominamy, że maksymalna waga odpadów budowlanych jaką możemy przekazać do gratowozu wynosi 50kg.

    UMiG Margonin


    Zobacz także