Sprawdź ważność dowodu i wymień go bezpłatnie

  Wydział Spraw Obywatelskich przypomina, że w tym roku dowód osobisty będzie musiał wymienić każdy, komu wydano go w 2007 roku. Wszystkie dowody wydane 10 lat temu powinny zostać wymienione co najmniej miesiąc przed upływem ich terminu ważności.

  Dokumenty, których termin minął będą automatycznie unieważniane przez System Rejestrów Państwowych.

  Aby otrzymać nowy dokument należy udać się osobiście do jednego z urzędów miasta na terenie kraju i złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z załączoną aktualną fotografią.

  W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadamia o tym fakcie organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu zamieszkania tej osoby.

  UMiG Margonin


  Zobacz także