Herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 10 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Margonin przeznaczonych do wydzierżawienia.


    Zobacz także