Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Margonin na lata 2017-2023

    Drodzy mieszańcy miasta i gminy Margonin! Jeśli chcecie mieć wpływ na rozwój Naszej Gminy prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie załączonej ankiety.

    ANKIETA - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MARGONIN

    Państwa głosy będą brane pod uwagę przy opracowywanym właśnie planie rewitalizacji. Dobrze przygotowany projekt pozwoli w następnych miesiącach i latach ubiegać się o środki unijne na poprawę warunków życia, pracy i odpoczynku w Gminie Margonin.

    Margonin Invest Sp. z o.o. w organizacji


    Zobacz także