herb

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 9 grudnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywiesz(...)

    Czytaj więcej