Herb Miasta i Gminy Margonin

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Mi(...)

    Czytaj więcej