herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 24 lutego 2020r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nie(...)

    Czytaj więcej