herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 7 sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywies(...)

    Czytaj więcej