herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 15 października 2018r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wyk(...)

    Czytaj więcej