herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 15 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywie(...)

    Czytaj więcej