Zabawy językiem w bibliotece zakończone

  To projekt na którego realizację Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10000,-zł  w  Programie  "Promocja czytelnictwa".

  W ramach projektu umożliwiliśmy dzieciom udział w warsztatach teatralnych z wykorzystaniem japońskiej techniki kart narracyjnych Kamishibai, łączącej formy teatralne, literackie, plastyczne i muzyczne. Zajęcia z papierowym teatrem zwanym również "teatrem narracji" lub "teatrem obrazkowym" wykorzystywane są do celów edukacyjnych i terapeutycznych, rozwijają aktywność twórczą, wyobraźnię i kreatywność uczestników spotkania. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane oryginalne książki kamishibai oraz wykonane własnoręcznie karty narracyjne, a także książki: multisensoryczne,  artystyczne i kreatywne. Warsztaty przeprowadziła Pani Wanda Matras.

  W ramach tego projektu umożliwiliśmy dzieciom udział w warsztatach literackich, które przeprowadziła Pani Agnieszka Frączek. Młodsze dzieci biorące udział w warsztatach literackich miały świetną zabawę. Po lekturze kilku wesołych wierszy ze zbioru „Śmiechu warte” (np. „Grała wrona w badmintona”, „Szczudlate Paszczydło”) Pani Agnieszka przystąpiła do opowieści o "książce". Jak powstaje, kto jest zaangażowany w prace nad książką? Autorka mówiła nie tylko o własnej pracy, ale także o pracy ilustratora, redaktorów, wydawcy, drukarzy. Zwróciła uwagę na każdy element książki, uświadomiła, że dobrze zaprojektowana książka to piękny przedmiot, że istotna jest nie tylko jej treść, ale także forma. Podczas spotkania autorka wskazała także różnicę między wierszem a prozą, tłumaczyła, czym jest rym i rytm, wspólnie z dziećmi układała krótkie, zabawne wiersze. Oczywiście opowieść przeplatana była lekturą wierszy i analizą ilustracji w nich zamieszczonych. Starsze dzieci bawiły się "językiem". Autorka tłumaczyła, posługując się żartobliwymi przykładami, czym są frazeologizmy i przysłowia, wskazywała różnice między nimi. Ostrzegała przed powszechnym nadużywaniem terminu „przysłowie” – przysłowiami nie są, jak często się słyszy, zwroty: dzielić skórę na niedźwiedziu, zrobić kogoś w konia czy mieć z kimś na pieńku (ilustracją tej części spotkania były książki: Siano w głowie, Literatura 2013 i Gdy przy słowie jest przysłowie, Literatura 2012). Przypomniała, że w polszczyźnie istnieją też takie pary wyrazów jak: butki/budki, ważyć/warzyć czy morze/może, a więc wyrazy współbrzmiące, a jednak różniące się ortografią (Jedna literka, a zmiana wielka, Literatura 2011).  Autorka ostrzegała przed (nie tylko ortograficznymi) pułapkami, jakie zastawia na nas język. Wpuszczała słuchaczy w maliny, nabijała w butelkę i wyprowadzała w pole. A wszystko po to, by uwrażliwić na polszczyznę i zachęcić do większej dbałości o  nią a nade wszystko aby sięgnąć po książkę i czytać, delektując się jej treścią jak najlepszym smakołykiem.

  Realizowany projekt objął swoim zasięgiem miasto i gminę Margonin, angażując młodsze dzieci uczęszczające do klas  I-III szkół podstawowych oraz starsze dzieci przedszkolne. W ramach projektu Pani Wanda Matras przeprowadziła 15 warsztatów kamishibai a Pani Agnieszka Frączek 15 warsztatów literackich.

  Trochę informacji o osobach zaproszonych do realizacji projektu:

  Wanda Matras, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

  Agnieszka Frączek jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.  Jest redaktorem naukowym Wielkiego słownika niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego PWN (wyróżnionego przez magazyn Literacki Książki tytułem Książki Roku 2010) i współautorką Polsko-niemieckiego słownika etykiety językowej.

  W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach (Kanapka i innych wierszy kapka, Literatura 2008) i homofonach (Jedna literka, a zmiana wielka, Literatura 2011), o frazeologizmach (Siano w głowie, czyli trafiła kosa na idiom, Literatura 2009) i przysłowiach (Gdy przy słowie jest przysłowie, Literatura 2012), o archaizmach i neologizmach (Dziadki i dziatki, Literatura 2019). W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi (Byk jak byk, czyli nie całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych, Literatura 2010 i Złap byka za rogi, Literatura 2014). Stworzyła także serię książek logopedycznych (Dranie w tranie, Muł mądrala i innych wierszy co niemiara, Kelner Kornel i inne wiersze niesforne, Literatura 2009 oraz Struś na cisie i inne fisie, Literatura 2010). Jest laureatką wielu nagród, w bieżącym roku (2019) została uhonorowana tytułem Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  Ewa Zamiara
  MGBP Margonin


  Zobacz także