Biblioteka otrzymała w 2018 roku dofinansowanie na zakup książek z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

    „Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek”. Na to zadanie w 2018 roku otrzymaliśmy 10163,- zł.

    „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

    Ewa Zamiara MGBP Margonin


    Zobacz także