Biblioteka otrzymała w 2018 roku dofinansowanie na zakup książek z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoj(...)

    Czytaj więcej