herb Miasta i Gminy Margonin

    W związku z uszkodzeniem gminnej sieci światłowodowej podczas prac związanych z budową ronda na pl. Suwalskiego w Margoninie od dnia 23.09.2020 r. występuje przerwa w dostępie do Internetu dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin" oraz części jednostek organizacyjnych gminy.

    Trwają prace mające na celu usunięcie powstałego uszkodzenia.