Informacje bieżące

  • 21.05.2020 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości

   Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 21 maja 2020r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

   Czytaj więcej...

  • 21.05.2020 Olga Tokarczuk i nowe nabytki książkowe w Bibliotece w Margoninie

   Zapraszamy czytelników do bibliotek w Gminie Margonin po nowe tytuły książek naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Nasz księgozbiór zwiększył się o 51 egzemplarzy jej autorstwa.

   Czytaj więcej...

  • 21.05.2020 Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

   Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim...

   Czytaj więcej...

  • 19.05.2020 Ministerstwo wesprze IV edycję „InterFolk Margonin”

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację kolejnej edycji „InterFolk Margonin”. Po kilku latach starań w Ministerstwie dostrzeżono potencjał festiwalu...

   Czytaj więcej...

  • 18.05.2020 Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych

   Epidemia COVID-19 dotyka wszystkich nas, również organizacje pozarządowe. Bank Żywności w Pile realizując projekt Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego przygotowało wsparcie online poświęcone możliwościom...

   Czytaj więcej...

  • 15.05.2020 Nabory wniosków I półrocze 2020

   Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

   Czytaj więcej...