Informacje bieżące

  • 21.03.2018 Przetargi na zbycie nieruchomości

   Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości.

   Czytaj więcej...

  • 19.03.2018 Informacja

   Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 19 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz działki gruntu w Klotyldzinie przeznaczonej do zbycia w formie przetargu – działka nr...

   Czytaj więcej...

  • 16.03.2018 Zgłaszanie szkód w związku z wymarznięciem upraw

   Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w związku z wymarznięciem upraw. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin do p. Justyny Dziwulskiej, pok. nr 14 (I piętro), tel. 67 35 41 347

   Czytaj więcej...

  • 16.03.2018 Ostrzeżenie meteorologiczne - Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1

   W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 8 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 15.03.2018 r. Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady śniegu/1,...

   Czytaj więcej...

  • 16.03.2018 XLIII sesja Rady Miasta i Gminy Margonin

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Margonin, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godzinie 16:00 w sali sesyjnej w...

   Czytaj więcej...

  • 16.03.2018 7 RYB: wyjazd na Targi Agrotravel w Kielcach

   Stowarzyszenie LGR "7 Ryb" zaprasza na wyjazd na Targi Agrotravel w Kielcach.

   Czytaj więcej...