Informacje bieżące

  • 23.04.2018 Spotkanie burmistrza z mieszkańcami

   Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz. 18:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 15.

   Czytaj więcej...

  • 20.04.2018 Planowane wyłączenia energii elektrycznej

   Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniach 25-27.04.2018 r.

   Czytaj więcej...

  • 20.04.2018 Informacja o możliwości wyrażenia opinii
  • 20.04.2018 XLV sesja Rady Miasta i Gminy Margonin

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Miasta i Gminy Margonin, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 16:00 w Miejsko...

   Czytaj więcej...

  • 19.04.2018 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości

   Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Margonin, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

   Czytaj więcej...

  • 18.04.2018 Ruszyła budowa dróg

   Rozpoczęły się przygotowania do budowy trzech dróg gminnych.

   Czytaj więcej...